HỌC SINH NHẬN ĐƯỢC GÌ?

ƯU ĐÃI

HÈ “CHẤT” – HỌC VUI CÙNG PATHWAY SCHOOL,
VỚI NHIỀU HOẠT ĐỘNG THÚ VỊ, BỔ ÍCH

HÈ “CHẤT” – HỌC VUI
CÙNG PATHWAY SCHOOL,
VỚI NHIỀU HOẠT ĐỘNG
THÚ VỊ, BỔ ÍCH

Đánh thức sức mạnh nội tâm, quản lý cảm xúc hiệu quả, rèn luyện thể chất thông qua các hoạt động như: Thiền họa, võ thuật, nhảy hiện đại,…

– Thiết kế poster truyền thông

– Làm quen với AI

– Thực hành làm phim ngắn

HỌC SINH SẼ TRẢI NGHIỆM NHỮNG GÌ
TRONG 8 TUẦN HÈ TẠI

THE LAND OF IMAGINATION

Hoạt động Trải nghiệm
Toán học
 • Ôn tập các kiến thức cơ bản năm học trước
 • Dự án học tập toán học
 • Trò chơi vận động toán học
Ngữ văn
 • Ôn tập các kiến thức cơ bản năm học trước
 • Phát triển văn hóa đọc, kỹ năng cảm thụ văn học
 • Sân khấu hóa tác phẩm văn học: Dự án “Tùy bút mùa hè”, tranh biện văn học
Tiếng Anh
 • Ôn tập kiến thức trọng tâm
 • Thực hành các thí nghiệm cơ bản trong chương trình học
 • Hoạt động vui học STEM
Khoa học xã hội
 • Dự án Lịch sử – Văn hóa – Ẩm thực Sài Gòn
Kỹ năng
 • Thực hành các thế võ tự vệ
 • Thiền họa và nhảy hiện đại
Lớp học không tường
 • Kỹ năng thiết kế poster
 • Kỹ thuật làm phim ngắn
 • Thực hành làm phim ngắn
Câu lạc bộ
 • Luyện tập và tham gia các môn thể thao (CLB): bóng đá, bóng rổ, tiếng Anh, nghệ thuật

HỌC SINH SẼ TRẢI NGHIỆM NHỮNG GÌ TRONG 8 TUẦN HÈ TẠI

THE LAND OF IMAGINATION

Hoạt động Trải nghiệm
Toán học
 • Ôn tập các kiến thức cơ bản năm học trước
 • Dự án học tập toán học
 • Trò chơi vận động toán học
Ngữ văn
 • Ôn tập các kiến thức cơ bản năm học trước
 • Phát triển văn hóa đọc, kỹ năng cảm thụ văn học
 • Sân khấu hóa tác phẩm văn học: Dự án “Tùy bút mùa hè”, tranh biện văn học
Tiếng Anh
 • Ôn tập kiến thức trọng tâm
 • Thực hành các thí nghiệm cơ bản trong chương trình học
 • Hoạt động vui học STEM
Khoa học xã hội
 • Dự án Lịch sử – Văn hóa – Ẩm thực Sài Gòn
Kỹ năng
 • Thực hành các thế võ tự vệ
 • Thiền họa và nhảy hiện đại
Lớp học không tường
 • Kỹ năng thiết kế poster
 • Kỹ thuật làm phim ngắn
 • Thực hành làm phim ngắn
Câu lạc bộ
 • Luyện tập và tham gia các môn thể thao (CLB): bóng đá, bóng rổ, tiếng Anh, nghệ thuật